S.I.D. Plzeň, a. s.

Tylova 1/57, 316 00 Plzeň
Tel: +420 602 452 296, +420 378 132 880
E-mail: zbynek.tuma@sidplzen.cz, Web: www.sidplzen.cz


 

Informace o nás

Společnost vznikla na jaře roku 2005 a za dobu svého trvání si našla své místo na stavebním trhu. Vznik akciové společnosti byl reakcí na nejnovější trendy ve vývoji stavebnictví, v oblasti investic a organizačního uspořádání. Hlavním těžištěm činnosti firmy je organizace, financování a komplexní realizace výstavby po celé České republice.

Společnost navazuje na letité zkušenosti kolektivu pracovníků stojících u jejího založení, kteří mají zkušenosti s náročnými projekty a podíleli se v České republice na výstavbě zcela mimořádných investičních celků. Za zmínku stojí například: výstavba hlavního terminálu letiště Ruzyně, krajská centrála České pojišťovny v Plzni, výstavba výrobního závodu v Kladně pro dánskou nadnárodní společnost LEGO, výstavba bytových komplexů v Praze pro významné zahraniční investory (např. bytový komplex Terronská – Ch. de Gaulle) a mnoho dalších významných objektů.

Žijeme v době, kdy se prostředí ve kterých pracujeme a bydlíme navzájem velmi sbližují a propojují, nové lokality obytných a průmyslových zón většiny měst vytvářejí nový obraz společnosti a mají v konečném důsledku vliv na kvalitu života a vzhled prostředí. Naší stavební činností jim dáváme nové poslání odpovídající požadavkům moderní doby ve kterém se snažíme vytvářet prostředí pro příjemné a hodnotné žití s respektováním všech životních hodnot.

Cílem naší společnosti je vybudovat v krátké době na území České republiky kvalitní developerskou firmu, která bude svým přístupem k zákazníkům poskytovat vysoký stupeň služeb, založený na seriózním a průhledném jednání vůči všem svým klientům.